2022.05.09., 13:44

EFOP-3.5.1-16-2017-00013

Duális és kooperatív felsőoktatási képzések és ezeket támogató szolgáltatások fejlesztése a Széchenyi István Egyetemen

Projektcím

Duális és kooperatív felsőoktatási képzések és ezeket támogató szolgáltatások fejlesztése a Széchenyi István Egyetemen

Projektazonosító

EFOP-3.5.1-16-2017-00013

Honlap

 https://efop351-00013.sze.hu/kezdolap

Főpályázó

Széchenyi István Egyetem

Konzorciumi tagok

UNIVERSITAS-Győr Szolgáltató Nonprofit Kft.

Projektmenedzser/Szakosított projektiroda tagjai

Róth-Kovács Frida

Szakmai vezető

Dr. Dogossy Gábor

Támogatási szerződés hatályba lépésének dátuma

2017. november 09

Projekt kezdete

2017. március 01

Projekt vége

2021. október 31

Fenntartási időszak vége

2/28/2026

 Összköltségvetés (jóváhagyott, HUF) 

367 920 781 Ft

Támogatás intenzitás

100%

A projekt tartalma

Általános cél, a felsőoktatási intézményekben olyan felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése, amelyek biztosítják a tényleges munkaerő-piaci igények kielégítését.

Közvetlen cél, az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése. A konstrukció beavatkozási logikájának központja a felsőoktatási intézmények gazdasági fejlődésben vállalt szerepének erősítése

A projekt részcéljai:

1. a felsőoktatási képzési rendszer munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása,

2. gyakorlatorientáltság növelése a felsőoktatásban,

3. szoros együttműködés elősegítése a gazdasági szférával a képzések területén,

4. gyakorló szakemberek bevonása a képzésekbe,

5. gyakorló szakemberek felkészítése a képzésekben való részvételre,

6. a felsőoktatási szakképzési és felsőoktatási kapacitások kihasználtságának növelése,

7. munkaerőpiac-orientált, vállalkozói kompetenciák fejlesztése,

8. a lemorzsolódó vagy lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók benntartása a képzésekben.

 

Jelen projekt keretében az intézmény és konzorciumi partnere az alábbi pillérek mentén fejleszti szolgáltatásait:

 

1. Az érintett duális képzési szakok legtöbbjében az alapismereti tárgyak, az alaptantárgyak fejlesztése. A tantárgyfelelős az ipari partnerrel közösen aktualizálja a tantárgy tartalmát. Ezek tartalmi és gyakorlati elemei virtuális valóság alapú környezetben kerülnek implementálásra. Fejlesztésre kerül továbbá a VRHunline integrált kapcsolat is. A VR oktatási platformba külső helyszín is bekapcsolhatóvá válik. A képzési és kimeneti követelmények kiegészítésére is sor kerül.

2. Adminisztráció fejlesztése. A duális képzésben résztvevő ipari szakembereknek készül egy módszertani kézikönyv. A meglévő tapasztalatokra és a nemzetközi mintákra építve a duális képzéshez kapcsolódó belső intézményi működési folyamatokat is sztenderdizálja az Egyetem. 3. A partnereknél zajló duális képzés módszertani fejlesztése. Ipari tapasztalattal rendelkező szakembert bevonása, ezzel is növelve a képzések gyakorlatorientáltságát. Az egyetem Képzők képzése programot is indít, melyen belül a vállalati szakemberek módszertani képzését valósítja meg.

4. Duális hallgatók identitásának erősítése Az egykori diákok olyan vállalati kapcsolatokat, együttműködéseket hozhatnak a Széchenyi István Egyetem számára, amelyek azon felül, hogy megegyeznek az országos felsőoktatási stratégia kapcsolódó céljaival és illeszkednek az IFT-hez, komoly előnyöket hozhatnak az intézménynek. A tevékenység keretében félévente egy rendezvényt terveztünk.

5. Duális képzés népszerűsítése. Duális Képzési Nap, ahol a felvételizők megismerkedhetnek a duális képzés sajátosságaival, a duális vállalati partnerekkel és az egyetemmel. A felvételi interjú előtt tréning a duális képzésre jelentkezőknek. Modern felület létrehozása a dualis.sze.hu honlap formájában. A Duális Innovációs Nap egy workshop keretében támogatja a tapasztalatcserét a duális vállalati partnerek között, illetve nyújt információt a vállalatoknak.